Софтуерно тестване QA

Тестването на софтуери е неразделна част в процеса на разработването на софтуерни продукти (приложения) и тяхното последващо развитие. Осигуряване качеството на софтуерен продукт (Software Quality Assurance and Test Automationе) е  процес на постоянен мониторинг и проверка на функционалности на създаденото приложение. Двата процеса са от изключително значение, тъй като основната цел е минимизирането на риска при разработката и поддръжката на жизнения цикъл на софтуерния продукт.

Всеки потребител на софтуерни продукти желае да използва приложение, което да е полезно за тяхната дейност - то да бъде лесно за прилагане в работния процес и безупречно при работата с него, без значение колко е голямо натоварването му.
В днешния динамичен свят на технологиите разработването на качествени софтуерни приложения не е лесна работа. Често в ежедневието си по време на работа се сблъскваме с различни приложения, които бързо се разпространяват и същевременно толкова бързо ни карат да се отказваме от работа с тях. Всичко това се дължи на непрекъснати проблеми от функционалността им, което ни носи само неудовлетворение. И ето тук следва да отбележим изключителната роля на специалистите - Quality assurance инженери, които свеждат до минимум допуснатите от програмистите грешки в разработваните софтуери. QA инженерите  откриват възможни недостатъци на продукта, като тестват допустимите сценарии за неговото използване.
Ние предлагаме услугата Осигуряване качеството на софтуера и софтуерно тестване QA - Software Quality Assurance and Test Automation. Днес тази услуга е много необходима за улесняване на вашите дейности. Основната задача на нашите QA инженери е да създадат и представят стандарти и методи за подобрение на процесите, което изисква добри познания в тези области. Процесът на разработване на софтуерен продукт е много специфичен. Ето защо е необходимо да се обърнете за съдействие към компютърните специалисти с дългогодишен опит. Ние предлагаме тази услуга, а вие избирате това, което ви трябва.

За нас

Печатна реклама - AMAZING

 гр. София

office@bg-trust.com

 

 

 

Последни новини

© AMAZING 2005-2020 Всички права запазени!

Търсене